Biografie

Martin den Boer, in 1958 geboren, is woonachtig in Kootwijkerbroek. Hij studeerde aan het conservatorium in Utrecht en behaalde zijn diploma in 1986. Als docent heeft hij een privé-lespraktijk met orgel- en pianoleerlingen. In 1991 werd hij benoemd tot hoofdorganist van de Nieuwe kerk te Zeist. Op het ogenblik is Martin organist van zowel de Oude kerk als de Nieuwe kerk in Zeist. In de Oude kerk staat een fraai onlangs gerestaureerd Bätz orgel uit 1843. Meer info.

Op 17 maart 2016 ontving Martin een insigne en oorkonde vanwege het feit dat hij 25 jaar organist is van de hervormde gemeente Zeist.

Daarnaast is hij dirigent geweest van heel veel koren over een periode van 45 jaar.

Ook houdt Martin zich bezig met orgelbouw. Eerder werden diverse pijporgels en een klavecimbel gebouwd. Momenteel worden er diverse Hauptwerk orgels gebouwd waaronder het type: Kabinet III en Preludium III met 3 klavieren. Meer info vindt u via het menu: Hauptwerk.

Het mooiste project waar hij onlangs mee bezig mocht zijn is de bouw van een kopie van de speeltafel van de St. Sulpice Parijs hetwelk staat opgesteld in zijn muziekstudio. Via het Hauptwerk systeem kan hij dit fantastische orgel thuis bespelen. Zie hiervoor: Meer info.

English

Martin den Boer, born in 1958, lives in Barneveld. He studied at the Utrecht Conservatory and graduated in 1986. As a teacher, he has a private teaching practice with organ and piano pupils. In 1991 he was appointed principal organist of the Nieuwe Kerk in Zeist. At present, Martin is organist of both the Oude Kerk and Nieuwe Kerk in Zeist. In the Oude Kerk is a beautiful, recently restored Bätz organ from 1843. More information

On 17 March 2016 Martin received a badge and certificate for being an organist of the Reformed Church of Zeist for 25 years.

In addition, he has been the conductor of many choirs over a period of 45 years.

Martin is also engaged in organ building. Previously, several pipe organs and a harpsichord were built. At the moment several Hauptwerk organs are built including the type: Kabinet III and Preludium III with 3 manuals. More information can be found by the menu:  Hauptwerk orgels

The most beautiful project which he was recently allowed to carry out was the construction of a copy of the console of the St. Sulpice in Paris which is located in his music studio. Via the Hauptwerk system he can play this fantastic organ at home. See here: More information

French

Martin den Boer, né en 1958, vit à Barneveld. Il a étudié au conservatoire d’Utrecht et a obtenu son diplôme en 1986. En tant que professeur, il a un cabinet d’enseignement privé avec des élèves d’orgue et de piano. En 1991, il a été nommé organiste principal de la Nieuwe Kerk de Zeist. Actuellement, Martin est organiste de la Oude Kerk et de la Nieuwe Kerk de Zeist. Dans la Oude Kerk se trouve un bel orgue Bätz de 1843, récemment restauré. Plus d’informations

Le 17 mars 2016, Martin a reçu un badge et un certificat pour avoir été organiste de l’église réformée de Zeist pendant 25 ans.

En outre, il a été le chef de nombreuses chorales pendant 45 ans.

Martin s’occupe également de la fabrication d’orgues. Auparavant, plusieurs orgues à tuyaux et un clavecin avaient été construits. Actuellement, plusieurs orgues Hauptwerk sont construits, dont les types : Kabinet III et Preludium III à 3 claviers. Vous trouverez de plus amples informations dans le menu :  Hauptwerk orgels

Le plus beau projet qu’il a pu réaliser récemment est la construction d’une copie de la console de Saint-Sulpice à Paris qui se trouve dans son studio de musique. Grâce au système Hauptwerk, il peut jouer de cet orgue fantastique à la maison. Voir ici : Plus d’informations

Klanken van wereldberoemde pijporgels

Hauptwerk orgels bezorgen u een ultieme speelervaring, het simuleert de klanken van wereldberoemde pijporgels. Het is een grote wens van iedere orgelliefhebber om daar eindeloos op te kunnen spelen! Bent u geïnteresseerd in een nieuw orgel met Hauptwerk? Of wilt u Hauptwerk op uw huidige orgel aansluiten? Neemt u dan vrijblijvend contact op.

Hauptwerk organs provide you with the ultimate playing experience, simulating the sounds of world-famous pipe organs. It is a great wish for every organ lover to be able to play them endlessly! Are you interested in a new organ with Hauptwerk? Or would you like to connect Hauptwerk to your current organ? Please contact us without obligation.

Les orgues Hauptwerk vous offrent une expérience de jeu ultime, en simulant les sons d’orgues à tuyaux de renommée mondiale. C’est un grand souhait pour tout amateur d’orgue de pouvoir les jouer à l’infini ! Êtes-vous intéressé par un nouvel orgue avec Hauptwerk ? Ou souhaitez-vous connecter Hauptwerk à votre orgue actuel ? Veuillez nous contacter sans engagement.

Meer info